Wystawa Pamiątek Regionalnych znajduje się w dwóch izbach osiemnastowiecznego budynku dawnej szkoły. Można tu poznać historię Słońska – Sonnenburga – stolicy brandenburskiego baliwatu zakonu joannitów. Zgromadzone na wystawie fotogramy zawierają unikalne zdjęcia przedstawiające najważniejsze budowle naszej miejscowości oraz dokumentujące ważne wydarzenia z jej dziejów. Z czasem, do przedwojennych fotografii, dołączono eksponaty gromadzone przez mieszkańców Słońska. Dzięki temu na wystawie zobaczyć można rzeczy pozostawione przez dawnych mieszkańców miejscowości i przedmioty przywiezione przez Polaków, a także znaleziska archeologiczne świadczące o początkach osadnictwa. Wyeksponowane zostały obok siebie dokumenty i pamiątki poniemieckie oraz polskie, aby podkreślić, że zarówno to co było tu przed II wojną, jak i dobytek osadników to elementy dziedzictwa kulturowego tych ziem.

Wystawę zwiedzać można po wcześniejszym umówieniu się.

Tel.: 516134289, 607081317, 506801492, 669453924

Więcej o WPR na stronie archiwalnej

Newsletter