Słońsk to nie tylko stolica ptasiego państwa. To także miejsce, które przez ponad 400 lat było stolicą brandenburskiego baliwatu zakonu joannitówStąd wiele tu pamiątek po rycerzach zakonnych i miejsc o ciekawej historii. Warto ich poszukać. Najznamienitszym  mistrzem zakonu był żyjący w XVII wieku Jan Maurycy Nassau

Newsletter