W 2021 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania dotyczące „Wzrostu kompetencji lub wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego". Nasze stowarzyszenie złożyło projekt pn. "Wzmocnienie działalności TPS "Unitis Viribus" na rzecz ochrony i promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu Ujście Warty". Otrzymaliśmy dotację z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego w wysokości 9920 zł. Dzięki temu sfinansowany został zakup laptopa z oprogramowaniem oraz wykonana nowa, responsywna strona internetowa.

 

Współpracujemy z

Newsletter