Jesteśmy organizacją zrzeszającą mieszkańców i sympatyków Słońska.

Wspólnymi siłami (unitis viribus) staramy się zmieniać na lepsze nasze otoczenie. Najważniejsze cele Towarzystwa to zachowanie dziedzictwa kulturowego, ochrona przyrody i promocja naszej miejscowości, szczególnie poprzez propagowanie ekoturystyki.

TPS istnieje od 2001 roku, KRS 0000064101. 30 marca 2005 r. otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

Za dotychczasową pracę otrzymaliśmy nagrody:

2002 r. – tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską Fundacji Pro Publico Bono.

2003 r. – pierwszą nagrodę za Najlepszy Regionalny Produkt Agroturystyczny na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

2003 r. – pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie im. Aleksandra Patkowskiego za działania na rzecz zwiększenia aktywności społecznej dotyczącej własnego środowiska, rozwijania badań z zakresu przeszłości i kultury regionu, utrwalania odrębności lokalnych oraz popularyzacji tzw. małych ojczyzn.

2004 r. – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za Turystyczny Produkt Roku 2004 za „Weekend w Rzeczpospolitej Ptasiej”.

2009 r. – Komisja Europejska przyznała Rzeczpospolitej Ptasiej w Ujściu Warty tytuł najlepszej polskiej destynacji na obszarach chronionych.

2015 r. i 2018 r. – tytuł laureata konkursu na Lubuską Perłę Turystyczną.

2015 r. – tytuł laureata konkursu National Geographic na 7 Nowych Cudów Polski.

Sprawozdania merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za kolejne lata znajdują się na stronie https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Należymy do:

Newsletter