Bardzo miłym akcentem podczas naszej krótkiej działalności było otrzymanie przez TPS wyróżnienia w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju środowiska i regionu w Konkursie na najlepszą inicjatywę obywatelską Fundacji Pro Publico Bono. Znaleźliśmy się wśród 35 organizacji pozarządowych, wybranych do nagród i wyróżnień spośród ponad 300, które brały udział w konkursie. Za przedsięwzięcia, które opisaliśmy na naszej stronie - Wystawę Pamiątek Regionalnych, Rzeczpospolitą Ptasią - otrzymaliśmy nagrodę wysokości 10 tys. zł, a wyróżnienie i pamiątkowy medal wręczali nam w Sukiennicach w Krakowie profesorowie Jerzy Buzek i Andrzej Zoll.

Newsletter