Cieszymy się, że tegoroczny konkurs plastyczny odbył się mimo specyficznej sytuacji. Na szczęście na początku roku szkolnego działały placówki oświatowe i domy kultury, toteż wiele pięknych prac powstało pod kierunkiem nauczycieli. Ponadto nie wszystkich zniechęciło pewne utrudnienie w postaci konieczności wysyłania skanów lub zdjęć prac. Niektórzy instruktorzy byli nawet zadowoleni, że prace zostały w ich placówkach. Niestety, my nie będziemy mogli zrobić wystawy prac, jeśli kolejny Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej odbędzie się niewirtualnie. Trudno, wystawa będzie wirtualna. W dniu 10.11.2020 r. komisja w składzie: przewodnicząca-Regina Bartek, członkowie: Elżbieta Goworko, Teresa Kościuk, Henryk Radowski, dokonała oceny 59 prac, które wpłynęły na konkurs z 9 placówek i od 14 osób indywidualnych. Z powodu sytuacji epidemicznej komisja pracowała zdalnie, co było pewnym wyzwaniem dla osób niekorzystających na co dzień z komputerów i Internetu (tak, są jeszcze takie osoby). Trudności zostały pokonane, jak zwykle "unitis viribus" i w załączonym protokole przedstawiamy 12 nagrodzonych uczestniczek i 16 osób wyróżnionych. Uszatki błotne narysowane przez Zuzię Kułagę z Zabrza oraz Julię Jonczak ze Szczecina ozdobią kalendarz Rzeczpospolitej Ptasiej na rok 2021. Nagrody i kalendarze prześlemy pocztą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za przesłanie pięknych prac.

Załączone pliki:

Newsletter