TPS wydaje publikacje, których tematem jest historia i przyroda najbliższej okolicy oraz losy mieszkańców Słońska.

Dotychczas z naszym logo ukazały się:

„Tego świata już nie ma. Rozmowy z moją Mamą o rodzinie i Słońsku”

(Henryk Radowski; 2021 r.)

Przedstawiona w formie wywiadu opowieść o losach Heleny Radowskiej, mieszkanki Słońska, osnuta na jej zapiskach. To wspomnienia dzieciństwa na Kresach Wschodnich, pracy niewolniczej w Austrii, przesiedleń, ale przede wszystkim obraz życia w powojennym Słońsku i codzienności w nowym, coraz bardziej oswajanym, świecie.

Do pobrania: Tego świata już nie ma - fragmenty

„Dawno temu w Sonnenburgu i na Warciańskich Błotach”

(Małgorzata Maksymczak-Żyła, Joanna Piskorowska i Renata Ochwat; 2019 r.)

Książka powstała na podstawie wspomnień dawnych mieszkańców Błot Warciańskich, które zostały przetłumaczone przez Przemysława Szymońskiego. Opowiada o życiu zwyczajnych ludzi: rybaków, handlarzy, rzemieślników, o szkołach, melioracji i kolonizacji tych terenów. Na uwagę zasługuje też szata graficzna wydawnictwa oraz różnorodność ilustracji: są tu m.in. rysunki, mapy, reprodukcje obrazów, stare pocztówki i fotografie archiwalne.

Do pobrania: Dawno temu w Sonnenburgu

„Od derkacza do bączka”

(Marek Pióro; 2018 r.).

Autor jest Ambasadorem Rzeczpospolitej Ptasiej, znanym obserwatorem ptaków, gawędziarzem, autorem bloga „Plamka mazurka”. W książce w niezwykle barwny sposób opowiada między innymi o żurawiu, zimorodku, oharze, pójdźce, dudku i innych wspaniałych ptakach, które patronowały Rzeczpospolitej Ptasiej w latach 2002–2018. Autorką ilustracji będących dodatkowym źródłem wiedzy jest Justyna Kierat.

Do pobrania: Skład Ptaki Rzeczpospolitej

„Lira i sten”

(Czesław Wyczechowski; 2015 r.)

To zbiór wierszy napisanych przez mieszkańca Słońska, byłego żołnierza AK i powstańca warszawskiego. Znajdziemy tu zarówno zapis powstańczych wspomnień, jak i relacje i komentarze do powojennej rzeczywistości, w której przyszło żyć autorowi.

Do pobrania: Lira i sten

„Westminster Ziemi Lubuskiej. 500 lat joannickiego kościoła zakonnego w Sonnenburgu / Słońsku na tle rozwoju miasta”

(Ernst-Jürgen Schilling i Eberhard Stege; 2012 r.)

Książka ukazuje historię Słońska i jego mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem działalności zakonu joannitów. Zawiera m.in. opisy uroczystości związanych z pasowaniem joannitów na rycerzy w Sonnenburgu, fakty z życia mieszkańców zarówno w latach trudnych, jak i w czasach rozwoju i dobrobytu.

Do pobrania: Westminster Ziemi Lubuskiej - fragmenty

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Szlak Dzięcioła”

(Marzena Przybył, Ewa Wlekła, 2012 r.)

To przewodnik po oznakowanej ścieżce prowadzącej przez teren dwóch rezerwatów leśnych „Lemierzyce” i „Dolina Postomi”. 

Do pobrania: Przewodnik po Szlaku dzięcioła

„Zapomniane bogactwo Kresów Wschodnich” (2011 r.)

Wspomnienia mieszkańców Słońska pochodzących ze Wschodu, spisane przez ich dzieci i wnuki uczestniczące w warsztatach dziennikarskich i plastycznych przeprowadzonych w Słońsku w roku 2010. Są to niezwykle osobiste opowieści o czasach dzieciństwa, przesiedleniach, tułaczce i niepewności, tęsknocie za rodzinną ziemią.

Do pobrania: Zapomniane bogactwo

Newsletter