„Budować, kopać, SADZIĆ – nie dajcie się niczym zrazić,

Bo ci, co przyjdą po was, będą się jeszcze tym cieszyć”.

O tym, jak ważne są drzewa dla ludzi, wiedział doskonale panujący w Słońsku w wieku XVII baliw zakonu joannitów Jan Maurycy von Nassau.

My, żyjący w świecie technologii, w czasach katastrofy klimatycznej i dewastacji środowiska, wiemy, że drzewa są ważne i trzeba o nie dbać. Dlatego opracowaliśmy w 2013 roku „Program rewitalizacji zadrzewień przydrożnych w gminie Słońsk”.  Został on przyjęty przez Radę Gminy jako akt prawa miejscowego i wdrożony do realizacji. 

Program Zadrzewieniowy Słońsk

Wierzby są nieodłącznym elementem nadwarciańskiego krajobrazu. Żyją one stosunkowo krótko, szybko się starzeją, są często niszczone lub wycinane. Dlatego troszczymy się o nie. Posadziliśmy dotychczas na terenie gminy ponad 250 wierzb. Członkowie TPS i wolontariusze dbają, aby rosły jak najdłużej, zabezpieczając je siatką, która zapobiega zgryzaniu przez bobry i konie. W razie potrzeby prowadzimy cięcia pielęgnacyjne, formujemy charakterystyczne „głowy” wierzb.

We współpracy z Fundacją Ekorozwoju posadziliśmy w roku 2013 szpaler pięćdziesięciu klonów przy drodze Słońsk–Chartów. Dbamy o nie, formując ich korony zgodnie z europejskimi standardami pielęgnacji drzew, aby w przyszłości nie stanowiły przeszkody dla ruchu pojazdów. Dzięki naszej regularnej pracy szpaler ten stanie się wkrótce „wzorcem z Sevres” dla zarządców dróg.

Newsletter