13 maja 2003 roku kapituła Nagrody im. Aleksandra Patkowskiego przyznała Towarzystwu Przyjaciół Słońska pierwszą nagrodę za działania na rzecz wyzwolenia aktywnego stosunku wobec własnego środowiska, rozwijania badań z zakresu przeszłości i kultury regionu, utrwalania odrębności lokalnych oraz popularyzacji tzw. małych ojczyzn. Wręczenia nagrody dokonał przewodniczący jury Wiesław Myśliwski w dniu 31 maja 2003 r. w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.

Newsletter