Deklaracja Ekoturysty - domument

Rzeczpospolita Ptasia to wymarzone miejsce do uprawiania ekoturystyki, ktoś pomyśli - a co to takiego?

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Turystyki, ekoturystyka:

  1. związana jest z przyrodą i walorami kulturowymi, których poznanie jest główną motywacją turysty,
  2. zwykle jest organizowana dla małych grup przez wyspecjalizowanych, lokalnych dostawców usług,
  3. minimalizuje negatywne oddziaływania na środowisko naturalne i społeczno-kulturowe,
  4. wspiera ochronę obszarów cennych przyrodniczo, które są atrakcją turystyczną, poprzez:
  • generowanie przychodów dla lokalnej społeczności, organizacji i instytucji zarządzających obszarami chronionymi,
  • zwiększanie świadomości wśród mieszkańców jak i innych turystów.

Dlatego też, jak zwykle wspólnymi siłami, biorąc przykład z Doliny Biebrzy, przygotowaliśmy deklarację dla odwiedzających Ujście Warty, aby wraz z nami dążyli do odpowiedzialnego korzystania z walorów tego miejsca.

Pliki do pobrania: Deklaracja Ekoturysty

Newsletter