Rzeczpospolita Ptasia Konkursy plastyczne Bielik na słońskich mokradłach

Bielik na słońskich mokradłach

Posiedzenie Komisji Konkursowej w dniu 15.04.2005 r.

Komisja w składzie:

 1. Renata Bartek
 2. Ewa Majchrzak
 3. Beata Cholewicka
 4. Jolanta Talaska
 5. Stanisław Żołyński
 6. Henryk Radowski

oceniła 64 prace plastyczne.

Prace nagrodzone w kategorii przedszkole:

 1. Zuzanna Matkowska
 2. Łucja Pilczuk
 3. Przemek Nawrot
 4. Kaja Sozańska

Prace nagrodzone w kategorii klasa I-III:

 1. Sandra Pawlikowska kl. III Pogotowie Opiekuńcze Gorzów Wielkopolski
 2. Andrzej Klimczuk kl. II a ZSS Szkoła Podstawowa w Krzeszycach
 3. Monika Bełej kl. II b ZSS Szkoła Podstawowa w Krzeszycach

Prace nagrodzone w kategorii klasa IV-VI:

 1. Joanna Sadowska kl. IV a ZSS Szkoła Podstawowa w Krzeszycach
 2. Katarzyna Ożóg kl. V b ZSS Szkoła Podstawowa w Krzeszycach
 3. Paulina Wikońska kl. VI b ZSS Szkoła Podstawowa w Krzeszycach

Prace nagrodzone w kategorii gimnazjum:

 1. Joanna Paszkowska- Rogacz, kl. II a –Gimnazjum nr 29 Łódź
 2. Barbara Bartek kl. III b ZS w Słońsku
 3. Michał Marnysz kl. III a Gimnazjum nr 2 w Kostrzynie

Nagroda w kategorii dorosły:

 1. Henryk Matuszczak – Zielona Góra 65-034, ul. Ułańska 7/2

Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Ptasiej:

 1. Natalia Koszcz – Przedszkole Miejskie Bajka w Witnicy

Prace nadesłali:

 1. Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa w Krzeszycach
 2. Przedszkole Miejskie w Witnicy
 3. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie
 4. Gimnazjum nr 2 w Kostrzynie
 5. Pogotowie Opiekuńcze w Gorzowie Wielkopolskim
 6. ZS Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Słońsku
 7. Przedszkole Publiczne „Kubuś Puchatek” w Słońsku
 8. Jolanta Paszkowska – Rogacz Łódź
 9. Henryk Matuszczak Zielona Góra
 10. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wielkopolskim