grupa obserwatorów ptaków
grupa obserwatorów ptaków

Już wkrótce, bo 6 lipca, zapraszamy Was do Rzeczpospolitej Ptasiej na wycieczkę „Na ptaki na szlaki”. Kolejna z planowanych na ten rok wycieczek, jest jednocześnie pierwszą organizowaną w ramach projektu pt.: „Ptaki i drzewa w Rzeczpospolitej Ptasiej". Nasz nowy projekt dofinansowany jest ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Łączy edukację ekologiczną i kulturę w celu budowania więzi społecznych z Rzeczpospolitą Ptasią.
Planujemy przeprowadzenie trzech wycieczek edukacyjnych. Dwie z nich (w lipcu i wrześniu) pod hasłem "Na ptaki, na szlaki do Rzeczpospolitej Ptasiej" są kontynuacją cyklu rozpoczętego w maju i ukierunkowane na obserwację ptaków. Trzecia wycieczka poświęcona będzie poznaniu drzew i krzewów na szlaku gęgawy oraz pomnika przyrody - topoli czarnej rosnącej przy pieszym szlaku derkacza. Trwałym elementem będzie tondo - ptasi portret wykonany techniką mozaiki ceramicznej przez artystkę Justynę Budzyn. Zainstalujemy go w publicznym miejscu w centrum wsi. Dwa pierwsze portrety sroki i płomykówki już wiszą w Słońsku. Kolejnym istotnym elementem projektu jest przeprowadzenie specjalistycznego badania jednego z pomników przyrody - topoli czarnej przy Stacji Pomp w Słońsku. To okazałe drzewo o wys. 35 m o obw. ponad 7 m rośnie przy budynkach i szlaku turystycznym, ale ryzyko stanowią obumierające i spadające konary. Celem badania, m.in. przeprowadzenia testu obciążeniowego
jest dokładniejsze zrozumienie i dokumentacja wartości przyrodniczych oraz zaplanowanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych umożliwiających mu długoterminowe zachowanie. Stare drzewa są niezwykle ważne w dobie katastrofy klimatycznej i chcemy o tym edukować. Publikacja wyników badań będzie miała charakter
otwarty, aby dzielić się zdobytą wiedzą z innymi społecznościami oraz zachęcać do podobnych inicjatyw. W ten sposób nasz projekt przyczyni się do rozwijania świadomości ekologicznej i zacieśniania więzi społeczności lokalnej z Rzeczpospolitą Ptasią.  

                    

        

Newsletter