W sobotę 4 czerwca zapraszamy na kolejny Rajd Pieszo-rowerowy. Tym razem zorganizujemy go wspólnie ze Szkołą Podstawową w ramach "Święta Słońska". Chcemy, aby powiedzenie "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." nie dotyczyło rajdowiczów, którzy z pewnością dowiedzą się wiele o naszej miejscowości i gminie. Każdy otrzyma czapeczkę, poczęstunek i talon do losowania bonu wartości 700 zł na zakup sprzętu rowerowego. Poza tym przewidujemy nagrody za konkurencje sprawnościowe i oczywiście ciekawą zabawę.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 maja, szczegóły Regulaminie poniżej.

Rajd zorganizujemy dzięki zbiórce publicznej i darowiznom. Przypominamy, że dbamy o środowisko, więc uczestnicy dostaną worki do zbierania śmieci oraz otrzymają wodę na trasie tylko do własnych pojemników.

Prosimy, koniecznie zapoznajacie się z poniższym Regulaminem.

Regulamin Rajdu Pieszo-Rowerowego „Poznajmy Słońsk i okolicę”

1.Organizatorem Rajdu jest Szkoła Podstawowa w Słońsku oraz Towarzystwo Przyjaciół Słońska “UNITIS VIRIBUS”.

2.Celem Rajdu jest:

- poznanie obiektów historycznych Słońska,

- poznanie walorów przyrodniczych Parku Narodowego „Ujście Warty” i Rzeczpospolitej Ptasiej,

- upowszechnianie znaczenia ochrony terenów podmokłych,

- propagowanie idei segregacji odpadów poprzez działanie,

- wspólna zabawa i rekreacja na świeżym powietrzu.

3.Termin i miejsce:

Rajd rozpocznie się w sobotę 4 czerwca 2022 o godz. 11.00 w Słońsku

w parku przy ulicy Lipowej. Start drużyn do godz. 11.30, zakończenie rajdu godz. 15.00.

Organizatorzy wyznaczą trasy – rowerową i pieszą- prowadzące przez Słońsk, Przyborów i okolicę. Mapki z ich przebiegiem udostępnione zostaną zespołom na starcie.

4. Uczestnicy

Udział w Rajdzie mogą wziąć dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Uczestnicy tworzą zespoły 2-5 osobowe lub grupy rodzinne.

5. Zasady uczestnictwa w Rajdzie

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 30 maja 2022 r.

- w świetlicy Szkoły Podstawowej w Słońsku (uczestnicy z gminy Słońsk)

- mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (uczestnicy spoza gminy Słońsk)

Ze względów organizacyjnych po wyznacz0onym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie należy złożyć na określonym formularzu zawierającym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez TPS „Unitis Viribus” na potrzeby organizacji Rajdu, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

Ponadto od uczestników niepełnoletnich, nie będących pod opieką rodziców wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział w rajdzie.

Wzory formularza i zgody są do pobrania w świetlicy szkolnej i na FB Zespołu Szkół w Słońsku oraz na stronie FB TPS „Unitis Viribus”.

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest posiadanie KARTY ROWEROWEJ. Uczestnicy, dla bezpieczeństwa, powinni ubrać kamizelki odblaskowe.

6. Przebieg imprezy

Po zgłoszeniu w Biurze Rajdu w parku każda drużyna otrzyma mapkę z przebiegiem trasy i przydatnymi wskazówkami

Rajd ma charakter gry terenowej, polegającej na przebyciu trasy pieszo lub rowerem i wykonaniu zadań w określonych miejscach. Zadania związanie będą m. in. z historią Słońska oraz przyrodą Rzeczpospolitej Ptasiej. Po przebytej trasie należy zgłosić się do Biura w parku po odbiór bonu na posiłek i wypełnienie talonu do losowania nagrody.

7. Organizatorzy zapewniają:

- czapeczkę z logo TPS

- poczęstunek

- ubezpieczenie od NNW

- nagrody za konkurencje na trasie

- 2 bony do losowania po 700 zł na zakup sprzętu rowerowego

8. Zasady losowania bonów po 700 zł na zakup roweru lub akcesoriów rowerowych.

- w losowaniu bonów mogą wziąć udział wszyscy, którzy ukończyli rajd,

- losowanie odbędzie się o godzinie 15.00,

- losowania dokona osoba przypadkowo wybrane z grona osób zebranych w parku w Słońsku,

- po każdym z poszczególnych losowań spiker wyczyta imię i nazwisko osoby, która ma otrzymać bon, powtarzając tę informację po około 10 sekundach. Jeśli po następnych 10 sekundach osoba ta nie zgłosi się po nagrodę, losowanie odbędzie się ponownie,

- wylosowana osoba musi odebrać nagrodę osobiście, co oznacza, że w trakcie losowania musi być obecna. Nie można odebrać nagrody za kogoś,

- organizatorzy mogą zażądać od osoby, która wylosowała nagrodę specjalną, dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- w losowaniu bonów nie mogą brać udziału członkowie TPS.

10. Uczestnictwo w Rajdzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie, kopiowanie i publikowanie tych materiałóww celach promocji wydarzenia przez organizatorów.

11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora rajdu.

Newsletter