Aktualności Rzeczpospolita Ptasia zastrzeżonym znakiem towarowym

Aktualności

 
2018-03-30

Rzeczpospolita Ptasia zastrzeżonym znakiem towarowym

„Rzeczpospolita Ptasia” to marka zastrzeżona od 8 lutego 2017 r., a jej wyłącznym dysponentem jest Towarzystwo Przyjaciół Słońsku "Unitis Viribus", co wynika z decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu prawa ochronnego.

Rzeczpospolita Ptasia kojarzy się wszystkim ze Słońskiem i rozlewiskami ujścia Warty. Nazwa ta została wymyślona przez członków TPS w 2002 r. Jako produkt turystyczny funkcjonuje od 2004 r. W ramach działalności TPS "Unitis Viribus" pod marką Rzeczpospolitej Ptasiej wydawane są paszporty i kalendarze, wytyczane są „ptasie” szlaki turystyczne, a także organizowane są zloty obywateli oraz rajdy piesze i rowerowe.

Jakiekolwiek wykorzystywanie nazwy "Rzeczpospolita Ptasia", m.in. dla promocji własnej, czy też w różnych przedsięwzięciach komercyjnych wymaga uzyskania pisemnej zgody TPS. Oczywiście dotyczy to również Internetu.

powrót do aktualności