Aktualności 70-lecie Szkoły Podstawowej w Słońsku

Aktualności

 
2016-02-16

70-lecie Szkoły Podstawowej w Słońsku

W dniu 04 czerwca 2016 r. w Słońsku odbędą się obchody 70 rocznicy – istnienia Szkoły Podstawowej w naszej miejscowości. Z okazji tak ważnej rocznicy przygotowywana jest monografia szkoły oraz okolicznościowa wystawa. Komitet Organizacyjny Obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej w Słońsku zwraca się z prośbą do wszystkich nauczycieli dawnych i obecnych, absolwentów oraz  pracowników tej placówki o wypożyczenie pamiątek, które są związane ze szkołą. Oczekujemy na zdjęcia, dokumenty itp. przedmioty związane z życiem szkoły i jej absolwentów. Przedmioty te zostaną zinwentaryzowane, opisane oraz skopiowane i wykorzystane do przygotowania wystawy i monografii. Wszystkie przekazane rzeczy zostaną zwrócone właścicielom. Przedmioty te można przekazywać do sekretariatu Szkoły Podstawowej lub do Urzędu Gminy w Słońsku najpóźniej do końca marca 2016 r.

Osobami do kontaktów w sprawie przekazywanych pamiątek są:

· Maria Pakos – Urząd Gminy Słońsk tel. 957572274 lub 509727977 email: srodowisko@slonsk.pl

· Wojciech Zimmerman – Urząd Gminy Słońsk tel. 957572271 wew. 16 lub 505890979 email: redakcja@slonsk.pl

· Ryszard Lewaszkiewicz tel. 603657220 email: edward@holzwelt.pl

· Henryk Radowski tel. tel. (95) 757 2212 tel/fax (95) 757 2445.

Oczekujemy również na wspomnienia nauczycieli dawnych i obecnych, absolwentów oraz  pracowników tej placówki, spisane w dowolnej formie. Mile widziane wersje elektroniczne. Ze względów organizacyjnych prosimy o przekazywanie wspomnień najpóźniej do końca marca 2016 r.

Komitet Organizacyjny

powrót do aktualności