Aktualności Zapraszamy na Rajd "Śladami Maurycego"

Aktualności

 
2017-05-29

Zapraszamy na Rajd "Śladami Maurycego"

Termin: 25 czerwca 2017 r. (niedziela) od godz. 10.00 do 16.00

Rozpoczęcie i zakończenie rajdu - park wiejski przy ul. Lipowej w Słońsku

Rajd odbędzie się na dwóch różnych trasach:

1-Trasa rowerowa (ok.18,5 km) prowadzi z parku wiejskiego przez Słońsk i Szlakiem dzięcioła do Lemierzyc i z powrotem wałem wzdłuż Postomi.

2-Trasa piesza (ok. 8,5 km) prowadzi z parku przez Słońsk do kościoła, Stacji Pomp, nad Szeroką do Przyborowa i z powrotem do parku.

Rajd ma charakter gry terenowej, polegającej na przebyciu określonej trasy pieszo lub rowerem, wykonaniu zadań zgodnie z instrukcją i dostarczeniu karty odpowiedzi na miejsce zakończenia rajdu. Zadania związanie będą m. in. z biografią Maurycego von Nassau, historią związaną z zakonem joannitów oraz przyrodą Rzeczpospolitej Ptasiej.

Uczestnicy Rajdu tworzą 2-5 osobowe zespoły lub grupy rodzinne, w skład których mogą wchodzić dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest posiadanie KARTY ROWEROWEJ.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 20 czerwca 2017r. mailem: tps@tps-unitisviribus.org.pl lub u p. Henryka Radowskiego w Słońsku, ul. Puszkina 44.

ZE  WZGLĘDÓW  ORGANIZACYJNYCH,  PO  WYZNACZONYM TERMINIE  ZGŁOSZENIA  NIE  BĘDˇ  PRZYJMOWANE !!!!

Zgłoszenie należy złożyć na określonym formularzu (wzór poniżej).

Ponadto od uczestników niepełnoletnich, nie będących pod opieką rodziców wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział w rajdzie. (wzór poniżej)

Organizatorzy zapewniają:

- pamiątkowy upominek dla wszystkich

- poczęstunek

- nagrody dla najlepszych drużyn

- ubezpieczenie od NNW

Uwaga: wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną 2 nagrody dodatkowe – bony wartości po 600 zł na zakup sprzętu sportowego.

Rajd zorganizowany będzie dzięki darowiźnie 1% podatku oraz darowiznom mieszkańców naszej gminy.

Prosimy zapoznać się z regulaminem Rajdu pieszo-rowerowego "Śladami Maurycego" (poniżej).

powrót do aktualności